Menu Zamknij

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości – metody podziału

Gdy dana nieruchomość jest współwłasnością wielu osób, na przykład spadkobierców, wówczas mogą oni podzielić ją pomiędzy siebie. W tym celu stosuje się procedurę zniesienia współwłasności nieruchomości, którą można przeprowadzić także w sądzie.

Współwłasność nieruchomości może powodować wiele konfliktów. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie zniesienie współwłasności. Efektem jest przekazanie odpowiednich części własności wszystkim dotychczasowym współwłaścicielom.

Takie sprawy bardzo często dotyczą nieruchomości – wykonuje się między innymi zniesienie współwłasności działki, mieszkania czy domu jednorodzinnego.

Gdy współwłaściciele nie są zgodni co do podziału nieruchomości, wówczas stosuje się sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości, czyli sprawa odbywa się przed sądem. Może on wówczas rozwiązać problem trzema metodami.

Jakie metody zniesienia współwłasności stosuje się najczęściej? Wyjaśnia kancelaria notarialna z Łodzi Maciej Krakowiński, Magdalena Krakowinska.

1. Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości – podział fizyczny

Pierwszą metodą, którą próbuje zastosować sąd, aby znieść współwłasność, jest tak zwany podział fizyczny czy też podział rzeczy wspólnej w naturze.

Stosuje się go wtedy, gdy nie jest on sprzeczny z przepisami ustaw albo też ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem konkretnej własności lub też pociągałby za sobą znaczną zmianę rzeczy lub obniżenie jej wartości.

Takie sądowe zniesienie współwłasności odbywa się przez podzielenie nieruchomości na części, które następnie przekazywane są właścicielom. W tym przypadku sąd może także zasądzić dokonanie dopłat, aby wyrównać wartości pomiędzy wartością przyznanych części a wartością udziałów we własności.

Zdarza się jednak, że zniesienie współwłasności nieruchomości nie jest możliwe poprzez podział fizyczny, na przykład w przypadku mieszkania czy domu.

2. Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości – przyznanie nieruchomości jednej osobie

Gdy powyższa metoda na podział nieruchomości nie jest możliwa, wówczas sąd może zastosować kolejną a mianowicie przyznanie nieruchomości jednej osobie. Wtedy nieruchomość otrzymuje jedna osoba, która musi spłacić pozostałe. Z taką prośbą możemy wystosować także wniosek o sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości.

Przykładowo, gdy przeprowadzane jest zniesienie współwłasności mieszkania pomiędzy dwoma współwłaścicielami, z czego jeden nie chce korzystać z tej nieruchomości, wówczas sąd może przekazać ją jednej osobie, która będzie musiała spłacić drugą.

3. Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości – sprzedaż nieruchomości

Jeżeli okazuje się, że zniesienie współwłasności nieruchomości w sądzie powyższa metodą nie wchodzi w grę, ponieważ nie odpowiada współwłaścicielom lub nie ma podstaw do jej przyznania jednej z osób, można zastosować trzecią metodę, a mianowicie jest to sprzedaż nieruchomości.

Warto przy tym wskazać, że takie zniesienie wspolwlasnosci stosowane jest bardzo rzadko. Wówczas dana nieruchomość jest sprzedawana, a zysk uzyskany ze sprzedaży dzielony jest pomiędzy współwłaścicieli. Warto jednak wskazać, że takie zniesienie współwłasności domu, mieszkania czy innej nieruchomości często nie jest opłacalne.

Na koniec przypomnijmy jeszcze o tym, że możliwe jest zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza. W tej sytuacji formalność załatwia notariusz, na przykład wybrany przez współwłaścicieli notariusz w Łodzi. Z takiej formy podziału możemy skorzystać jednak tylko wtedy, gdy współwłaściciele są zgodni co do metody podziału.