Menu Zamknij

Rehabilitacja geriatryczna

Rehabilitacja geriatryczna powinna bazować na całościowej ocenie geriatrycznej, definiowanej jako interdyscyplinarny proces diagnostyczny, którego celem jest określenie problemów zdrowotnych, psychosocjalnych oraz wydolności czynnościowej osób w starszym wieku do oszacowania obszarów deficytów funkcjonalnych i ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych. Badanie może dotyczyć każdej starszej osoby, jednak jest szczególnie rekomendowane u pacjentów w późnej starości, słabych, z licznymi chorobami, o ograniczonej sprawności, zwłaszcza gdy pojawi się nowy problem lub pogorszenie stanu zdrowia.

W rehabilitacji osób starszych, u których mamy do czynienia z współwystępowaniem wielu chorób, po dokonaniu oceny funkcjonalnej na początku należy się skupić na wybraniu najważniejszych celów. Aktywność prozdrowotna osób w starszym wieku powinna głównie dotyczyć czynności funkcjonalnych, w tym czynności życia codziennego, takich jak na przykład posługiwanie się sprzętem kuchennym, sprzątanie, podnoszenie czegoś z podłogi. Bardzo istotne jest postępowanie usprawniające zdolność do zmiany pozycji z siedzącej na stojącą, a także nauka podnoszenia się po ewentualnym upadku. Bardzo ważny element procesu rehabilitacji geriatrycznej stanowi postępowanie fizjoterapeutyczne związane z usprawnianiem chodu. Powinno ono obejmować chodzenie wolnym i szybszym tempem, zmiany kierunku, wchodzenie i schodzenie ze stopnia. Odpowiednio przygotowane tory przeszkód mogą być również bardzo przydatne dla osób chcących zachować niezależność w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego. Bardzo ważną rolę w aktywności fizycznej osób starszych odgrywają aerobowe programy treningowe. Wiele osób starszych cierpi na zaburzenia czynności układu krążenia, które jednak nie wykluczają z udziału w takim programie ćwiczeń, a wręcz, po odpowiedniej kwalifikacji, stanowią ważne wskazanie.