Menu Zamknij

Możliwości projektowania technologii odlewania

Projektowanie technologii odlewania w równym stopniu dla odlewów staliwnych i żeliwnych wymaga wspomagania oprogramowaniem typu CAD 3D ( SolidEdge ST5 oraz Autodesk Inventor 2012). Skuteczność zaprojektowanych technologii jest weryfikowana przy użyciu najnowszej wersji oprogramowania Magmasoft, która wyposażona została w moduły do symulacji zalewania, krzepnięcia oraz rozkładu naprężeń w odlewach staliwnych i żeliwnych. Program posiada również moduł do  prognozowania własności wytrzymałościowych odlewów żeliwnych.

Podstawowe rodzaje staliw ze względu na rodzaj i jakość stopu

 • Staliwo niskostopowe;
 • Staliwo średniostopowe;
 • Staliwo wysokostopowe;
 • Staliwo niestopowe zwykłej jakości;
 • Staliwo niestopowe wyższej jakości;

Charakterystyczne właściwości dla odlewów staliw

 • łatwo spawalne;
 • wysoka skrawalność;
 • podatne na obrabianie cieplne;
 • podatne na obrabianie cieplno-chemiczne;
 • odporne są na działanie korozji;
 • mają dużą twardość;
 • żaroodporność;
 • żarowytrzymałość;
 • tanie w produkcji seryjnej;

Odlewy staliwne

Niejedna odlewnia staliwa oferuje szeroki zakres usług, który nie skupia się wyłącznie na staliwach, ale obejmuje najczęściej również żeliwo czy stal. Takie zakłady specjalizują się w produkcji odlewów ze staliw węglowych, nisko i wysokostopowych (o ciężarze jednostkowym do 15 Mg oraz zawartością węgla powyżej 0,1%).  Staliwo wytapiane jest w większości w elektrycznych piecach łukowych o pojemności 8,5 Mg każdy, ale także w indukcyjnych piecach dwutyglowych o pojemności 1 Mg każdy. Dodatkowo, odlewnie staliw posiadają możliwość obróbki pozapiecowej metalu, polegającej na przedmuchiwaniu ciekłego staliwa argonem. Formy i rdzenie wykonywane są w technologii alkalicznych mas fenolowych utwardzanych estrami przy użyciu mieszarko-nasypywarek ciągłej pracy.

Obróbkę cieplną odlewów staliwnych wykonuje się najczęściej w specjalnych piecach sterowanych komputerowo, w zależności od gatunku materiału oraz wymagań klienta. Maksymalne wymiary elementów obrabianych cieplnie wynoszą 5,8 x 3,1 x 1,8 m. Rozmiary i kształty elementów ze staliwa mogą być z łatwością dopasowane do potrzeb indywidualnych klientów ze względu na dużą plastyczność i wytrzymałość materiału.

Odlewy żeliwne

Odlewy z żeliwa szarego o masie do 30 Mg oraz z żeliwa sferoidalnego o maksymalnym ciężarze jednostkowym do 25 Mg należą do najczęściej oferowanych usług obok odlewów staliwnych. Żeliwo wytapiane jest w piecu indukcyjnym dwutyglowym o średniej częstotliwości i pojemności tygli 12 Mg, a także w piecach indukcyjnych o sieciowej częstotliwości i pojemności tygla 2,5 Mg. Natomiast w tym przypadku, formy oraz rdzenie są wykonywane w technologii mas furanowych na bazie regeneratu piasku kwarcowego przy użyciu mieszarko-nasypywarek ciągłej pracy.