Menu Zamknij

Jak powinno się wyszukiwać domy opieki dla chorych na Alzheimera w Warszawie – kilka wskazówek

Alzheimer to choroba, z którą borykają się miliony osób po sześćdziesiątym piątym roku życia (po osiemdziesiątym najwięcej). Proces starzenia się jest dla nas bezlitosny i skutkuje postępowaniem wielu chorób, które są bardzo nieprzyjemne w skutkach. Osoby cierpiące na Alzheimera, doznają nieodwracalnych zmian w swoich mózgach, co prowadzi do nadmiernego apatii bądź też agresji. W konsekwencji, nie tylko chory jest zdezorientowany, ale też bardzo duży ciężar w związku z wymaganą opieką, spada na jego rodzinę.

Maja stuprocentową pewność, że bliskiej nam osobie został zdiagnozowany Alzheimer domy opieki – Warszawabędzie z pewnością najlepszym miejscem, aby odnaleźć odpowiedni ośrodek, który świadczy wysoki poziom opieki dla osób cierpiących na tę chorobę. Należy jednak wiedzieć, na jakie aspekty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

Jak poznać, że chory wymaga specjalistycznej pomocy w ośrodku?

Głównym wyznacznikiem w tym przypadku, zawsze jest poziom zaawansowania choroby. Co więcej, to lekarz określa jakie jest jej stadium. Tylko po takiej diagnozie, można wspólnie ustalić, czy konieczne jest to, aby chory znalazł się w specjalnym domu seniora, czy lepiej będzie, kiedy pozostanie w domu pod opieką bliskich, przy wsparciu okresowych wizyt lekarskich. Natomiast w większości przypadków, to dom opieki dla chorych na Alzheimera na Mazowszu jest rozwiązaniem najlepszym, o ile nie jedynym możliwym.

Co więcej, jest to wyjście wręcz obowiązkowe, gdy z uwagi na dość zaawansowane stadium choroby i stan pacjenta, stanowi on zagrożenia dla bezpieczeństwa swojego i bliskich. Istnieje pewien symptom, który jasno określa znacznie pogorszenie się stanu pacjenta, a jest to przejście na pampersy. W związku dość ciężkimi przeżyciami, jakie towarzyszą rodzinie oddającej bliską osobę do ośrodka, zaleca się spotkania z psychologiem oraz udział w grupach wsparcia.

W związku z tym, że technologia i informatyka ciągle idzie do przodu, pojawiają się coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, które realnie wpływają na szybsze leczenie alzheimera. Będą to chociażby różne moduły, które sterowane są głosem i radzą sobie z rozpoznawaniem mowy oraz wiele innych urządzeń, poprawiających proces uczenia równowagi. Co więcej, już niebawem możemy się spodziewać, że sprzęty tego typu, staną się wyposażeniem wielu domów opieki oraz chorych, którzy zmagają się z Alzheimerem.

Najistotniejsze aspekty podczas wyboru placówki

Tego typu ośrodki funkcjonują jako prywatne, bądź też państwowe z dziennym lun stałym pobytem. To też zakłady pielęgnacyjno opiekuńcze, które działają całodobowo. Wszystkie z nich są regularnie kontrolowane pod kątem tego, by spełniały one wszystkie wymagania jakie stawia unia europejska. Personel powinien należycie traktować pacjenta, ale też i jego rodzinę. Relacje między nimi, powinny odbywać się w towarzystwie wzajemnej empatii i szacunku. Od razu klaruje się kilka najważniejszych kwestii, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Zadajmy sobie więc pytanie – czy nie mamy wrażenie, że jesteśmy nieodpowiednio informowani o wszystkim? Czy Każdy pacjent jest traktowany indywidualnie? Czy nie ma problemu, aby pacjenci mogli posiadać np. swoje pamiątki, bądź drobne elementy wystroju, a także czy rodzina jest angażowana w proces przygotowywania planu opieki.

Na koniec zwróćmy uwagę, czy dany dom opieki ma elastyczne podejście do kwestii odwiedzin. Wszystko po to, abyśmy mieli możliwość swobodnych odwiedzin swoich bliskich.